Projecten

Onze projecten zijn steeds opgezet met de gedachte dat de leden van Zonta Club Rond de Reest andere vrouwen kunnen inspireren door het aanbieden van eigen talenten én die van anderen. Met het doel geld in te zamelen voor initiatieven en projecten die vrouwen ondersteunen en inspireren. Zonta Rond de Reest heeft o.a. gedoneerd aan: Stichting Chiulo, Digitaal Centrum Mammapoli Meppel, Stichting Overlevenden Srebrenica (sTos), Stichting Congo, https://stichtingcongo.com, Femmes for Freedom https://www.femmesforfreedom.com en www.kadera.nl.

De diversiteit in beroepen van de leden is de kracht voor de opzet van service projecten. Alle leden werken actief mee aan een evenement. Zij stellen hun netwerk, expertise en tijd ter beschikking voor de voorbereidingen en de organisatie. Sinds enkele jaren is er ook een samenwerking met de andere vrouwen serviceclubs uit de regio; Lady Circle, Innerwheel en Soroptimisten (LISZ) voor de organisatie van een jaarlijks fundraise evenement in december voor een lokaal of regionaal goed doel.

Zonta Rond de Reest heeft zichzelf goed op de kaart gezet in haar werkgebied. De organisatie van bijvoorbeeld VrouwenScala heeft bijgedragen aan een grote naamsbekendheid, die echter ook onlosmakelijk is gekoppeld aan dit evenement.
De komende jaren zal nadruk worden gelegd op het vergroten van de naamsbekendheid van Zonta, in samenhang met het uitdragen van de missie van Zonta, ‘de verbetering van de positie van vrouwen en meisjes’.

Orange the world

Jaarlijks is Zonta Rond de Reest betrokken bij de internationale campagne ‘Zonta Says NO’.  Op diverse manieren wordt er aandacht gevraagd voor onderdrukking van en geweld tegen vrouwen en meisjes. 16 dagen wordt er wereldwijd aandacht gevraagd middels diverse acties, omdat vandaag de dag nog steeds 1 op de 3 vrouwen te maken heeft met een bepaalde vorm van geweld. Let’s Break the Silence! In onze regio zijn de bruggen oranje gekleurd tijdens de campagne en is ondersteund door aandacht in de pers en op social media.

Stadsdichter van Meppel, Justin Westra, heeft onderstaand filmpje gemaakt voor Orange the World

Klik hier voor het filmpje over “Orange the world”

Mondkapje Zonta

120132351_3596425147036517_2890286869295949010_n

Afgelopen jaar kon met je #mondkapje een statement maken tegen geweld tegen vrouwen en meisjes, én een goed doel steunen.

Internationale vrouwendag

IMG_9601

Internationale vrouwendag wordt elk jaar gevierd op 8 maart. In het begin was de verbetering van vrouwenrechten, vooral het vrouwenkiesrecht, het doel. Tegenwoordig wordt vrouwendag vaak georganiseerd rond een speciaal thema zoals ‘tegen geweld’ of ‘gelijke behandeling’.

Internationale vrouwendag: https://fb.watch/4w98LFE7Z-/

De Verleiders Female

In het kader van @orangetheworldnl om aandacht te vragen tegen geweld tegen vrouwen had Zonta Rond de Reest in samenwerking met Schouwburg Ogterop. Na afloop van de voorstelling van “De Verleiders Female” een Meet & Greet met de actrices voor degenen die een VIP-arrangement hadden bijgeboekt. Wat een succes! De opbrengst hiervan is volledig naar Kadera aanpak huiselijk geweld gegaan.

Rondje Zonta

Op zaterdag 9 maart 2019 organiseerde Zonta Club Rond de Reest een inspirerende middag op verschillende locaties in het centrum van Meppel. Een kleinschalig en origineel evenement met presentaties over duurzaam ondernemen, zowel in de industrie als in de agrarische sector. Duurzaamheid en minimalisme was ook het thema van een beeldend kunstenaar die vertelt over deze kernwaarden. De opbrengst is bestemd voor het tienermoeder project van Stichting Congo uit Meppel stichtingcongo.com/alleenstaande-moeders.

Stichting krijg een kans

De Stichting ‘Krijg een Kans’ stelt zich ten doel vrouwen individueel of in groepsverband te stimuleren in hun ontwikkeling en zelfontplooiing. Het gaat om vrouwen die zich vaak in een sociaal isolement bevinden (bijv. door chronische ziekte, lage opleiding, weinig inkomen of geen werk, geen sociaal netwerk enz.) en woonachtig zijn in de gemeenten Staphorst, Meppel, Steenwijkerland, Westerveld of De Wolden.

Wereld van vrouwen

Het project ‘Wereld van Vrouwen’ dat in mei 2007 door de Zonta Rond de Reest gestart is, heeft zich ontwikkeld tot een zelfstandig opererend, multicultureel vrouwennetwerk en is thans ondergebracht in een stichting. Meer informatie www.wereldvanvrouwen.nl

Vrouwenscala

Rondom internationale vrouwendag organiseerde Zonta Rond de Reest eens per twee jaar ‘VrouwenScala’. VrouwenScala was het vrouwenfestival in Meppel waar je uiteenlopende en soms grensverleggende workshops kon volgen en je tevens een gezellige middag had met lekkere hapjes en drankjes. VrouwenScala werd georganiseerd om met de opbrengst projecten te ondersteunen die de positie van vrouwen versterkt.

Loverboys

Bewustwording- en voorlichtingscampagne is opgezet door Zonta Rond de Reest: ‘Verliefd, verleid, verloren’. Deze campagne heeft er o.a. toe geleid dat scholen een theatervoorstelling van de toneelgroep Klassekunst kregen aangeboden die voorlichting gaf over de gevaren van Loverboys. Tevens is er een symposium georganiseerd voor mensen die beroepshalve te maken hebben met jongeren van ca.13 tot ca.18 jaar.

Modespektakel

We kijken terug op een zeer geslaagd on line modespektakel op 22 en 23 april. Ruim 1000 mensen hebben genoten van het spektakel van vrouwen voor vrouwen! Georganiseerd door Zonta rond de Reest in samenwerking met Belle Lingerie, Leef, Calzoni, Pasveer, De Brasserie, Roan, Jacqueline Eggink en Sil mode. Centraal stonden de nieuwste mode, food en cosmetica trends.

We willen iedereen danken voor het meedoen met het modespektakel en natuurlijk de bezoekers van het event & de winkels!

Orange the World

De Meppeler toren kleurt oranje, dé aftrap van Orange the World in Meppel. Ieder jaar kleurt tussen 25 november en 10 december de hele wereld oranje in het kader van “Orange the world”. Ook in Nederland is er veel aandacht voor deze internationale campagne vanuit de Verenigde Naties. Landelijk staan op 25 november oranje schijnwerpers op vele lokale gebouwen en andere objecten om aandacht te vragen voor het wereldwijde probleem van geweld tegen vrouwen en meisjes. Alleen al in Drenthe doen 11 gemeenten mee en in Meppel kleurt dit jaar ook de Meppeler Toren oranje, net als een aantal beelden. Nederland heeft traditioneel de meeste oranje objecten ter wereld!