Awards

Young Women in Public Affairs Award

Deze Young Women in Public Affairs Award (YWPA) wordt jaarlijks uitgereikt aan meisjes van 16 t/m 19 jaar, scholier of student. Om voor deze prijs in aanmerking te komen moet de kandidate aan de volgende criteria voldoen:
Zij moet op vrijwillige basis actief zijn voor de ‘publieke zaak’. Dat betekent dat zij blijk geeft van initiatief en leiderschap kwaliteiten en dat zij op vrijwillige basis actief is binnen bijv. school, kerk, gemeente, politiek , muziek- of sportvereniging of een andere maatschappelijke organisatie.

De Award biedt Zonta Nederland dé mogelijkheid om meer bekendheid te krijgen bij jonge vrouwen, uiteindelijk onze toekomstige leden! Graag zou ik iedere Nederlandse Zonta- club willen aanmoedigen om in de eigen omgeving minimaal één kandidate te zoeken. Per district wordt één hoofdprijs uitgereikt à US $1000.
Aanmeldingsformulieren kunnen via Application verkregen worden.

Amelia Earhart studiebeurs

De Amelia Earthart studiebeurs helpt talentvolle vrouwen met het nastreven van hun studiedoelen op het gebied van wetenschap en engineering. Door middel van de Amelia Earthart studiebeurs kunnen deze vrouwen investeren in bepaalde techniek, zoals software, computers en materialen. Sinds de oprichting van dit programma, heeft Zonta 1473 Amelia Earthart Fellowships toegekend, met een bedrag meer dan US $ 9.000.000.
Kandidaten kunnen zich aanmelden via Application

Jane M. Klausman women in business scholarship

Het Jane M. Klausman programma helpt vrouwen om hun masterdiploma in business management te behalen. Daarnaast maakt deze scholarship zich hard voor het feit dat vrouwen een net zo’n grote kans verdienen om een topfunctie te bekleden als een mannelijke collega. Sinds de oprichting van het programma, heeft Zonta 399 beurzen toegekend aan vrouwen uit 50 landen.

Meer informatie is te verkrijgen bij Christel Meijerman, art.and.vision@gmail.com